Ośrodki wsparcia

Wraz z początkiem kwietnia 2020 r. swoją działalność rozpoczęły ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Są to placówki zatrudniające specjalistów – psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych. Mogą zgłaszać się do nich rodzice dzieci oraz młodzież (osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi.

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach
można skorzystać z następujących świadczeń:

Porada
psychologiczna diagnostyczna

Porada
psychologiczna

Sesja
psychoterapii indywidualnej

Sesja
psychoterapii rodzinnej

Sesja
psychoterapii grupowej

Sesja
wsparcia psychospołecznego

Wizyta,
porada domowa lub środowiskowa

Praca ośrodków jest oparta na pracy środowiskowej – przede wszystkim współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym.
Z tego powodu zalecany jest wybór ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Aktualna lista ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny, które zawarły umowy  z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń w poszczególnych województwach dostępna jest na stronie:

Aktualna lista ośrodków świadczących wsparcie w ramach Modelu DOM dostępna wkrótce.