Ośrodki wsparcia

Wraz z początkiem kwietnia 2020 r. swoją działalność rozpoczęły ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Są to placówki zatrudniające specjalistów – psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych. Mogą zgłaszać się do nich rodzice dzieci oraz młodzież (osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi.

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach
można skorzystać z następujących świadczeń:

Porada
psychologiczna diagnostyczna

Porada
psychologiczna

Sesja
psychoterapii indywidualnej

Sesja
psychoterapii rodzinnej

Sesja
psychoterapii grupowej

Sesja
wsparcia psychospołecznego

Wizyta,
porada domowa lub środowiskowa

Praca ośrodków jest oparta na pracy środowiskowej – przede wszystkim współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym.
Z tego powodu zalecany jest wybór ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Aktualna lista ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny, które zawarły umowy  z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń w poszczególnych województwach dostępna jest na stronie:

Aktualna lista ośrodków świadczących wsparcie w ramach Modelu DOM

Lp. Ośrodek oferujący wsparcie w ramach ModelDom Adres Strona internetowa e-mail
1 Strefa Medycyny Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 42-217 Częstochowa
REALIZACJA PROJEKTU:
ul. Drogowców 12,
42-202 Częstochowa
https://www.facebook.com/strefamedycyny kontakt@strefamedycyny.com
2 Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej
„DIADA” Katarzyna Rojewska,
ul. Zwycięstwa 37, 44-100 Gliwice https://diada.eu/ info@diada.eu
3 Fundacja „AS” Centrum Rozwoju Dzieci. Ul. Stare Miasto 21 lok.18
82-200 Malbork
https://www.asfundacja.org/ biuro@asfundacja.org
4 REHA MEDICA Centrum Rehabilitacyjno Medyczne Piotr Łoziński Ul. Kościuszki 57, 78-400 Szczecinek https://rehamedica.info.pl/ kontakt@rehamedica.info.pl
5 Magdalena Tarasek PRO-KOM Bis ul. Zawiercka 18, 42-300 Myszków https://www.edenmed.pl/ kontakt@edenmed.pl
6 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Lekarska „OTMĘT” S.C. Izolda Świstuń,
Tomasz Świstuń
ul. Jagiellońska 29
47-303 Krapkowice
https://psychiatriakrapkowice.pl/ osrodekpsychoterapiikrapkowice@gmail.com
7 NZOZ „PSYCHE-MED” Centrum Opieki Psychiatrycznej
i Psychologicznej Joanna Kalus-Grzegorzek
ul. Bieni 12, 43-180 Orzesze http://psyche-med.pl/ j.grzegorzek@psyche-med.pl
8 Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. Ul. Sokołowska 161
08-110 Siedlce
https://centrum.med.pl/ malgorzata.kwiatkowska@centrum.med.pl
9 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
UL. Al. Władysława Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice https://www.szpitalkozienice.pl/ sekretariat@szpitalkozienice.pl
10 ProMed Sp. z o.o. ul. Kościerska 9, 89-600 Chojnice hanna.jasinska@promedchojnice.pl
11 Optima Care Sp. z o.o. Ul. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz https://optimacare.pl/ uslugimedyczne@optimacare.pl
12 Fundacja „PROMYK SŁOŃCA” Ul. ZŁOTA 61/100, 00-819 Warszawa
REALIZACJA PROJEKTU:
Oddział Fundacji
50-088 Wrocław, ul. Swobodna 8a
https://www.promykslonca.pl/ fundacja@promykslonca.pl
13 Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna https://szpital-koscierzyna.pl/index.php/pl/ sekretariat@szpital.koscierzyna.pl
14 ERA PSYCHE dr Anetta Pereświet-Sołtan Ul. Modrzewiowa 19,
Długołęka
55-095 Mirków
https://www.erapsyche.com.pl/ biuro@erapsyche.com
15 Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego Ul. Apteczna 7, 26-110 Skarżysko – Kamienna http://www.arka-noego.org.pl/ biurozarzadu.arkanoego@gmail.com