Fundacja Wspierania Zdrowia Dzieci i Młodzieży

Fundacja Wspierania Zdrowia Dzieci i Młodzieży działa na rzecz  ochrony i promocji zdrowia poprzez promowanie zdrowego stylu życia oraz wdrażanie priorytetów współczesnej promocji zdrowia w populacji ludzi zdrowych, grupach ryzyka oraz wśród pacjentów cierpiących na różnorodne choroby przewlekłej. Nasze działania kierujemy przede wszystkim do dzieci i młodzieży, które dotknęła przewlekła choroba, z myślą o nich wspieramy rodziców i opiekunów pacjentów

Ideą Fundatorów było stworzenie organizacji, która podnosząc poziom wiedzy społeczeństwa z zakresu promocji zdrowia,  kształtując zachowania i umiejętności prozdrowotne oraz postawy zgodne z holistycznym podejściem do zdrowia i choroby zmieni otaczającą rzeczywistość na taką, która będzie sprzyjać człowiekowi.

Naszą misją jest podejmowanie działań, rozwijanie i propagowanie inicjatyw i postaw sprzyjających rozwojowi skutecznej profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób u dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • chorób onkologicznych,
  • wrodzonych i nabytych zaburzeń hematopoezy,
  • wrodzonych zaburzeń odporności oraz chorób infekcyjnych.

Poprzez działalność Fundacji, chcemy wspierać także badania i inicjatywy, które przyczyniają się do rozwoju nauki w tych dziedzinach.

Wspierając promocję profilaktyki zdrowotnej i aktywny styl życia oraz popularyzowanie wiedzy
z zakresu medycyny jesteśmy zorientowani na wszystkie środowiska, w tym: młodzieży, osób dorosłych czy seniorów.