Nabór fiszek – runda uzupełniająca w ramach projektu grantowego  MODEL DOM– skalowanie innowacji społecznej” POWR.04.01.00-00-DOM1/22

ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.

Wyniki oceny formalnej

Protokół z oceny formalnej fiszek nabór 15.12.2022-23.12.2022
Wyniki oceny merytorycznej

Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o grant jest wypełnienie fiszki w języku polskim.

Fiszkę skalowanej innowacji potencjalny Grantobiorca wypełnia na formularzu-fiszce, w formie elektronicznej i składa podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentacji instytucji zgodnie
z dokumentami rejestrowymi za pośrednictwem strony internetowej http://wsparciezdrowiadzieci.pl/ w postaci skanu w formacie PDF.

Fiszka jest dostarczana Grantodawcy wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej http://wsparciezdrowiadzieci.pl/.

Za datę wpływu fiszki skalowanej innowacji uznaje się termin złożenia wersji elektronicznej za pośrednictwem strony http://wsparciezdrowiadzieci.pl/

Jeden Grantobiorca może złożyć jedną fiszkę skalowanej innowacji w ramach projektu.

Każdy Grantobiorca może wycofać złożoną przez siebie fiszkę skalowanej innowacji z uczestnictwa w procedurze wyboru Grantobiorców. W tym celu należy na adres e-mail biuro@wsparciezdrowiadzieci.pl wysłać wniosek o wycofanie fiszki z procedury. Złożenie takiego wniosku może nastąpić w każdym momencie przeprowadzania procedury wyboru Grantobiorców.

biuro@wsparciezdrowiadzieci.pl wysłać wniosek o wycofanie fiszki z procedury. Złożenie takiego wniosku może nastąpić w każdym momencie przeprowadzania procedury wyboru Grantobiorców.

Protokół oceny merytorycznej fiszek 07.11.2022
Protokol z oceny formalnej fiszek nabor 30.09.2022-20.10.2022