Materiały edukacyjne do pobrania

Zapoznaj się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez autorów innowacji

Edukacja dziecka onkologicznego w szkole

Pobierz

Predyspozycje do nowotworzenia
Dlaczego moje dziecko ma nowotwór?

Pobierz

Pomoc społeczna dla rodzin
z dzieckiem onkologicznym

Pobierz

Poradnictwo zawodowe dla rodzin z dzieckiem
onkologicznym

Pobierz

Następstwa leczenia choroby onkologicznej

Pobierz

Prawo rodzinne i opiekuńcze dla rodzin z dzieckiem onkologicznym

Pobierz

Przygotowanie dziecka i rodziny do hospitalizacji
Poradnik dla dzieci i rodziców – cz. I

Pobierz

Przygotowanie dziecka i rodziny do hospitalizacji
Poradnik dla dzieci i rodziców – cz. II

Pobierz

Scenariusze zajęć z dziećmi i młodzieżą
Uzupełnienie modelu DOM o dodatkowe
konspekty zajęć

Pobierz

Metoda kokonu
Szczepienie ochronne u dzieci z chorobą
nowotworową oraz u osób z ich otoczenia

Pobierz

Wczesne objawy chorób nowotworowych u dzieci
i młodzieży

Pobierz

Żałoba –
wsparcie rodziny po stracie dziecka

Pobierz

Żywienie dziecka
z chorobą onkologiczną Poradnik dla rodziny

Pobierz

Edukacja dziecka onkologicznego w szkole
Poradnik dla rodziny

Pobierz

Poradnik dla pracowników
sektora pomocy społecznej

Pobierz

Współpraca na poziomie
lokalnym na rzecz ograniczenia
skutków społecznych chorób
onkologicznych u dzieci
i młodzieży

Pobierz