Model DOM

to model wsparcia psychologicznego rodziny
z dzieckiem chorym onkologicznie.

Dedykowane wsparcie psychologa/psychoonkologa służy rodzinie dziecka ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową – zarówno samemu pacjentowi (dziecku po przebytej chorobie onkologicznej), jak i jego najbliższemu otoczeniu (członkom rodziny lub osobom bliskim dziecku i opiekunom).

Psycholog  koncentruje się na całej rodzinie angażując wszystkich jej członków, z drugiej strony na poszczególnych członkach rodzin (opiekunach) – gdzie zmiana sytuacji jednostki przełoży się na zmianę sytuacji w całej rodzinie. Diagnoza sytuacji w rodzinie i cały model pracy z rodziną opiera się na wykorzystywaniu zasobów rodziny (strenghts-based social work practice).

Joanna Kalinska
Wiceprezes Fundacji Wspierania Zdrowia Dzieci i Młodzieży. Współtwórczyni Modelu DOM.

Model odwołuje się do teorii pozytywnej adaptacji w nieprzystających warunkach życia – czyli koncentruje uwagę na dostrzeganiu mocnych stron, a nie deficytach w rodzinie.

Psycholog prowadzący wsparcie nawiązuje do siły rodziny.

Na bazie zasobów rodziny wypracowywane są dalsze działania w obszarach pracy z:

  • samym dzieckiem w trakcie leczenia przeciwnowotworowego i po przebytej chorobie nowotworowej,
  • opiekunem dziecka
  • pracownikami instytucji środowiska lokalnego (np. przedszkolem, szkołą, kolegami i koleżankami w szkole/ przedszkolu lub przedstawicielami pomocy społecznej).