Dokumenty do pobrania

UWAGA ZMIANA.
Szanowni Państwo,
z dniem 03.10.2022 kryterium oceniane w ramach oceny formalnej:
2.4 Ocena formalna

13 Grantobiorca podpisał bądź zobowiązał się do podpisania umowy/porozumienia ze Szpitalem/Oddziałem Onkologii Dziecięcej w celu realizacji zadań w ramach Grantu.

Jednym z założeń projektu jest współpraca ze Szpitalem/Oddziałem Onkologii Dziecięcej w celu realizacji zadań w ramach Grantu.

Fiszka zawiera pozytywnie odznaczone oświadczenie o podpisaniu umowy/porozumienia ze Szpitalem/Oddziałem Onkologii Dziecięcej w celu realizacji zadań w ramach Grantu.
Na podstawie oświadczenia zawartego w fiszce – zaznaczenie pozytywnej odpowiedzi (‘TAK”)

otrzymuje brzmienie :
2.4 Ocena formalna
Grantobiorca zobowiązał się do potwierdzenia faktu prowadzenia lub zakończenia leczenia onkologicznego w Szpitalu/Oddziale /Poradni specjalistycznej/poradni POZ lub innej placówce medycznej lub do podpisania umowy/porozumienia ze Szpitalem/Oddziałem/Poradnią Onkologii
Dziecięcej w celu realizacji zadań w ramach Grantu.

Jednym z założeń projektu jest współpraca z lekarzem prowadzącym w szpitalu/poradni gdzie dziecko podlega leczeniu lub okresowym kontrolom po przebytym leczeniu onkologicznym lub ze Szpitalem/Oddziałem Onkologii Dziecięcej w celu realizacji zadań w ramach Grantu.
Fiszka zawiera pozytywnie odznaczone oświadczenie o podpisaniu umowy/porozumienia ze Szpitalem/Oddziałem /Poradnią specjalistyczną/poradnią POZ lub inną placówką medyczną, gdzie dziecko podlega leczeniu lub okresowym kontrolom po przebytym leczeniu onkologicznym w celu realizacji zadań w ramach Grantu.

Na podstawie oświadczenia zawartego w fiszce – zaznaczenie pozytywnej odpowiedzi (‘TAK”)

z lekarzem prowadzącym w szpitalu/poradni POZ gdzie dziecko podlega leczeniu lub okresowym kontrolom po przebytym leczeniu onkologicznym lub ze Szpitalem/Oddziałem Onkologii Dziecięcej w celu realizacji zadań w ramach Grantu.
Na podstawie oświadczenia zawartego w fiszce – zaznaczenie pozytywnej odpowiedzi (‘TAK”)

Zmiana kryterium obowiązuje od dnia 03.10.2022

1.0 Procedury realizacji projektu grantowego
1.1 Fiszka skalowalnej innowacji
1.2 Wzor karty oceny formalnej fiszki
1.3 Wzor karty oceny merytorycznej fiszki
1.4 Wzór umowy o powierzenie grantu