Wsparcie psychologiczne dla dzieci objętych leczeniem onkologicznym, ich rodzin i opiekunów – Model DOM

Choroba nowotworowa. Wyrok. Nieszczęście. Tragedia. To myśli, które najczęściej pojawiają się w głowach osób, które nie miały większej styczności z tą chorobą. Pacjenci i ich rodziny po postawieniu diagnozy myślą bardziej o walce, niepoddawaniu się, rozwoju medycyny, dostępnych terapiach. Pozytywne nastawienie niestety mija wraz z upływem czasu, kiedy okazuje się, że leczenie nowotworu trwa miesiące, nierzadko lata. Wtedy pojawiają się negatywne myśli, depresja, poczucie wszechogarniającej niemocy. Poza oczywistą koniecznością zapewnienia opieki medycznej, leczeniem ciała, pojawia się niezwykle ważna potrzeba udzielenia wsparcia nie tylko pacjentom, ale również ich rodzinom i najbliższym. Zwłaszcza w przypadku, kiedy choruje dziecko.

Model DOM – innowacja społeczna

Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce niestety nie jest priorytetem. Pacjenci najczęściej szukają pomocy w sektorze prywatnym. Takie rozwiązanie ma jednak minusy: oczywisty – ogromne koszty, dostępność zwykle tylko w dużych ośrodkach miejskich, brak specjalistów. A właśnie specjalistów potrzebują dzieci leczone onkologicznie i ich bliscy.

Fundacja Wspierania Dzieci i Młodzieży postanowiła zaadresować problem i zaprojektowała innowację społeczną, jaką jest Model DOM.

Podstawowymi problemami zdiagnozowanym przez Fundację są:

  • brak szerokiej świadomości społecznej dotyczącej możliwości i sposobów wsparcia,
  • brak wiedzy.

Zaprojektowano więc narzędzia dedykowane rodzinom dzieci dotkniętych chorobą nowotworową, pracownikom lokalnych instytucji pomocy społecznej, psychologom, pedagogom, terapeutom i nauczycielom. Dlaczego grupa adresatów jest tak szeroka? Bo z jednej strony choroba nowotworowa dziecka nie dotyka tylko jego rodziny lub opiekunów, z drugiej – pomoc nie tylko może, ale powinna być udzielona przez jak największą grupę.

Dom, Opieka i Moc – filary Modelu DOM

Dom jako cel. Praca psychologa szpitalnego z rodziną w placówce medycznej mająca na celu przygotowanie do opuszczenia szpitala na stałe lub tymczasowo.

Opieka nad rodziną. Współpraca psychologa szpitalnego z rodziną w początkowym okresie adaptacji po przeniesieniu pacjenta do domu. Następnie nawiązanie współpracy z lokalnym psychologiem, pedagogiem lub terapeutą i stopniowe przekazanie rodziny pod opiekę lokalnemu środowisku. Etap kończy się przygotowaniem indywidualnego planu pracy dla rodziny objętej wsparciem.

Moc rodziny. Praca rodziny w domu – etap, w którym rodzina wdraża przygotowane rozwiązania przy współpracy z psychologiem lokalnym, innymi specjalistami i lokalnymi instytucjami wspierającymi rodziny. Nad wdrożeniem czuwa psycholog szpitalny, który w razie potrzeby prowadzi dodatkowe konsultacje. Wdrażany jest trening kompetencji rodzicielskich lub treningu ekonomiczny, realizowany jest bieżący monitoring zmiany postaw, umiejętności u rodziców lub opiekunów dzieci.

Gdzie szukać pomocy?

Aktualnie Model DOM funkcjonuje w 15 ośrodkach w Polsce. W województwie śląskim można skorzystać ze wsparcia w czterech placówkach:

Strefa Medycyny Sp. z o.o. w Częstochowie

Placówka znajdująca się w Częstochowie przy ul. Drogowców 12 oferuje wiele innowacyjnych usług medycznych w tym z zakresu psychologii i psychiatrii. Ośrodek bierze udział w projekcie „Porzucam lęki – wracam do życia”. W ramach projektu placówka zapewnia specjalistyczne konsultacje, które pomagają w walce z depresją, lękiem, czy stresem pourazowym. Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie lub pod numerem telefonu 881 466 866.

Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej „DIADA” w Gliwicach

Ośrodek świadczy pomoc dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz ich rodzinom. Centrum zapewnia pomoc psychologiczną osobom doświadczającym trudności w życiu osobistym oraz poszukującym wsparcia we własnym rozwoju i problemach dnia codziennego.

Centrum znajduje się przy ul. Zwycięstwa 37 w Budynku Mendelsohna w Gliwicach. Więcej informacji uzyskasz na stronie oraz w rejestracji ośrodka pod numerem: +48 506 162 387

Centrum Medyczne EDEN w Myszkowie

Ośrodek zapewnia kompleksową opiekę psychologiczną i psychiatryczną dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Centrum znajduje się przy ulicy Zawierckiej 18. Na wizytę możesz umówić się pod numerem telefonu: 882 590 818 lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej.

NZOZ „PSYCHE-MED” Centrum Opieki Psychiatrycznej i Psychologicznej w Orzeszu

Poradnia oferuje pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dzieciom i dorosłym.

Placówka zlokalizowana jest przy ul. Krawczyka 1 w Mikołowie. Chętnych do uzyskania wsparcia zapraszamy do kontaktu pod numerem tel.: 0323222024 lub przez kontakt mailowy na adres: rejestracja@psyche-med.pl

Dowiedz się więcej o Modelu DOM

Zapraszamy na stronę wsparciezdrowiadzieci.pl wszystkie osoby, które chciałyby dowiedzieć się więcej o Programie. Zamieszczone są na niej m.in.: pełna lista ośrodków oferujących wsparcie, informacje dla rodzin i dla grantobiorców, dane kontaktowe. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi w zakładce Baza wiedzy, w której znajdują się materiały edukacyjne, multimedialne, a także sekcja z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Chcesz być na bieżąco z Modelem DOM? Obserwuj nasz profil na Facebooku: facebook.com/modeldom