Wsparcie psychologiczne dla dzieci objętych leczeniem onkologicznym, ich rodzin i opiekunów – Model DOM

Choroba nowotworowa. Wyrok. Nieszczęście. Tragedia. To myśli, które najczęściej pojawiają się w głowach osób, które nie miały większej styczności z tą chorobą. Pacjenci i ich rodziny po postawieniu diagnozy myślą bardziej o walce, niepoddawaniu się, rozwoju medycyny, dostępnych terapiach. Pozytywne nastawienie niestety mija wraz z upływem czasu, kiedy okazuje się, że leczenie nowotworu trwa miesiące, nierzadko lata. Wtedy pojawiają się negatywne myśli, depresja, poczucie wszechogarniającej niemocy. Poza oczywistą koniecznością zapewnienia opieki medycznej, leczeniem ciała, pojawia się niezwykle ważna potrzeba udzielenia wsparcia nie tylko pacjentom, ale również ich rodzinom i najbliższym. Zwłaszcza w przypadku, kiedy choruje dziecko.

Model DOM – innowacja społeczna

Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce niestety nie jest priorytetem. Pacjenci najczęściej szukają pomocy w sektorze prywatnym. Takie rozwiązanie ma jednak minusy: oczywisty – ogromne koszty, dostępność zwykle tylko w dużych ośrodkach miejskich, brak specjalistów. A właśnie specjalistów potrzebują dzieci leczone onkologicznie i ich bliscy.

Fundacja Wspierania Dzieci i Młodzieży postanowiła zaadresować problem i zaprojektowała innowację społeczną, jaką jest Model DOM.

Podstawowymi problemami zdiagnozowanym przez Fundację są:

  • brak szerokiej świadomości społecznej dotyczącej możliwości i sposobów wsparcia,
  • brak wiedzy.

Zaprojektowano więc narzędzia dedykowane rodzinom dzieci dotkniętych chorobą nowotworową, pracownikom lokalnych instytucji pomocy społecznej, psychologom, pedagogom, terapeutom i nauczycielom. Dlaczego grupa adresatów jest tak szeroka? Bo z jednej strony choroba nowotworowa dziecka nie dotyka tylko jego rodziny lub opiekunów, z drugiej – pomoc nie tylko może, ale powinna być udzielona przez jak największą grupę.

Dom, Opieka i Moc – filary Modelu DOM

Dom jako cel. Praca psychologa szpitalnego z rodziną w placówce medycznej mająca na celu przygotowanie do opuszczenia szpitala na stałe lub tymczasowo.

Opieka nad rodziną. Współpraca psychologa szpitalnego z rodziną w początkowym okresie adaptacji po przeniesieniu pacjenta do domu. Następnie nawiązanie współpracy z lokalnym psychologiem, pedagogiem lub terapeutą i stopniowe przekazanie rodziny pod opiekę lokalnemu środowisku. Etap kończy się przygotowaniem indywidualnego planu pracy dla rodziny objętej wsparciem.

Moc rodziny. Praca rodziny w domu – etap, w którym rodzina wdraża przygotowane rozwiązania przy współpracy z psychologiem lokalnym, innymi specjalistami i lokalnymi instytucjami wspierającymi rodziny. Nad wdrożeniem czuwa psycholog szpitalny, który w razie potrzeby prowadzi dodatkowe konsultacje. Wdrażany jest trening kompetencji rodzicielskich lub treningu ekonomiczny, realizowany jest bieżący monitoring zmiany postaw, umiejętności u rodziców lub opiekunów dzieci.

Gdzie szukać pomocy?

Aktualnie Model DOM funkcjonuje w 15 ośrodkach w Polsce. W województwie pomorskim można skorzystać ze wsparcia w dwóch placówkach:

ProMed Sp. z o.o. w Chojnicach
Placówka zlokalizowana jest przy ul. Młodzieżowej 35. Zapewnia szereg usług medycznych, w tym z zakresu psychologii i psychiatrii. Koordynatorem Modelu DOM z ramienia ProMedu jest Pani Hanna Jasińska, z którą można skontaktować się pod nr tel. 602347589 lub za pośrednictwem adresu e-mail hanna.jasinska@promedchojnice.pl.

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o.

Misją Szpitala jest “By zawsze służyć pomocą”. W szpitalu funkcjonuje kilkanaście oddziałów, które zapewniają specjalistyczną opiekę mieszkańcom województwa pomorskiego i nie tylko. Chętnych do uzyskania wsparcia w Modelu DOM zapraszamy do kontaktu z Aleksandrą Szulman-Wardal pdim@szpital.koscierzyna.pl.

Dowiedz się więcej o Modelu DOM

Zapraszamy na stronę wsparciezdrowiadzieci.pl wszystkie osoby, które chciałyby dowiedzieć się więcej o Programie. Zamieszczone są na niej m.in.: pełna lista ośrodków oferujących wsparcie, informacje dla rodzin i dla grantobiorców, dane kontaktowe. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi w zakładce Baza wiedzy, w której znajdują się materiały edukacyjne, multimedialne, a także sekcja z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Chcesz być na bieżąco z Modelem DOM? Obserwuj nasz profil na Facebooku: facebook.com/modeldom